Wizualizacja instalacji PV na budynku inkubatora Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Wizualizacja instalacji PV na budynku inkubatora Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Wizualizacja instalacji o mocy 30kVA na budynku inkubatora przedsiębiorczości Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

Wizualizację instalacji fotowoltaicznej wykonała Justyna Sobótka na podstawie projektu (wizualizacji) budynku firmy Projekt Grupa Sławomir Kostur .