+48 81 444 64 94 info@eco-energia.pl

Funkcjonuje obiegowa opinia, że instalacje OZE, są nieopłacalne, a wyprodukowana z nich energia elektryczna, jest wielokrotnie droższa od energii pozyskiwanej z sieci zakładu energetycznego.

Jeśli chcemy porównać cenę energii z sieci zakładu energetycznego (czarnej energii) z ceną energii z instalacji OZE (instalacji fotowoltaicznej), musimy to robić w miejscu, w którym te energie spotykają się, a więc na zaciskach licznika energii w złączu kablowym z którego zasilany jest nasz obiekt.

Sprawdźmy jak to jest naprawdę

  • Koszt budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 1kWp to około 5 000zł
  • 1kWp – roczna produkcja energii elektrycznej o mocy 1kWp wynosi około 1 100 kWh
  • Techniczny okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wynosi – 25 lat
  • Za ten okres uzysk energii wynosi – 27 500 kWh
  • Roczne koszty eksploatacyjne to roczna rata amortyzacji rozłożonej na okres 25 lat i wynosi: 5 000 zł/25 lat = 200 zł.
  • Jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej wynosi: 200zł / 1 100kWh = 0,18zł/kWh