+48 81 444 64 94 info@eco-energia.pl

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorców

PRZEDSIĘBIORCO ! BĄDŹ ECO, NIE TRZYMAJ PIENIĘDZY NA KONCIE, ZAPRZĘGNIJ JE DO PRACY

Zapisy ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, w kwestii budowy oraz rozliczeń za energię pobraną i oddaną do sieci publicznej, odmiennie traktują inwestora który jest osobą fizyczną, a odmiennie inwestora, który jest przedsiębiorcą. Osoba fizyczna nie sprzedaje nadwyżki energii odprowadzonej do sieci, nadwyżka ta pomniejsza ilość energii pobranej z sieci (system opustów). Przedsiębiorca natomiast sprzedaje nadwyżkę energii.

Cena za którą ma obowiązek odkupić energię operator energetyczny ustalana jest urzędowo i na dzień dzisiejszy wynosi około 0,17zł netto za 1kWh. Jeśli prześledzimy strukturę opłat za zakup energii elektrycznej, stwierdzamy że udział opłaty za energię elektryczną to niecałe 40% całkowitych kosztów, pozostałe koszty to opłaty towarzyszące. Całkowity koszt zakupu brutto 1 kWh energii elektrycznej waha się pomiędzy 0,50 zł a 0,70 zł za 1 kWh.

Zawiłość zawartości faktury za energię elektryczną, w doskonały sposób maskuje rzeczywisty koszt zakupu energii. Koszt jednostkowy zakupu powinniśmy liczyć dzieląc kwotę brutto do zapłaty przez ilość pobranej energii czynnej w kWh. Faktura zawiera obie te informacje. Mając na uwadze te informacje oczywistym staje się zalecenie, by skonsumować całość wyprodukowanej energii na potrzeby własne, wówczas po stronie rocznych przychodów uzyskamy kwotę wynikającą z ilości wyprodukowanej energii w ciągu roku przez jednostkowy koszt brutto zakupu energii ( 0,50 zł do 0,70 zł ). Dla przykładu rozpatrzymy dwie wersje eksploatacji instalacji o mocy 40 kWp.

  1. Całość rocznej wyprodukowanej energii zużywamy na potrzeby własne firmy:

Prognozowana roczna produkcja energii          44 000 kWh

Roczne przychody 44 000 kWh x 0,70 zł    =    30 800 zł

Okres zwrotu inwestycji                                        5,8 lat

2. Sprzedajemy całość rocznej wyprodukowanej energii:

Prognozowana roczna produkcja energii          44 000 kWh

Roczne przychody 44 000 kWh x 0,17 zł    =      7 480 zł

Okres zwrotu inwestycji                                        24 lata

 

Z tych przykładów jednoznacznie wynika strategia:

  • Nie budujemy instalacji “na maxa”
  • Nie ulegamy propozycji domokrążców budowy instalacji o mocy wziętej z sufitu
  • Nie kupujemy bylejakości za najniższą cenę
  • Budujemy instalację na miarę potrzeb naszej firmy z markowych podzespołów

 

Firma Eco-energia przed przystąpieniem do budowy instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorcy, wykonuje skrócony audyt poboru energii przez firmę pod kątem wyeliminowania nieprawidłowości, a następnie wykonuje pomiary w celu zdjęcia dobowego obrazu poboru mocy, który stanowi podstawę do wyznaczenia optymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej. Przykładowy diagram przedstawia od strony graficznej dobór mocy instalacji, dla jednej z instalacji realizowanych przez spółkę Eco-energia. Na wykresie widzimy dobowy obraz poboru mocy przez firmę. Dobowy obraz generowanej mocy przez instalację PV przedstawiony jest ze znakiem ujemnym. Po zmiksowaniu obu przebiegów otrzymujemy wypadkowy pobór mocy z sieci publicznej. Zasadą jest taki dobór mocy instalacji fotowoltaicznej, by nie zachodziło oddawanie energii do sieci publicznej. W tym przypadku moc instalacji została ustalona na poziomie 13 kWp.

mgr inż. Henryk Palak