+48 81 444 64 94 info@eco-energia.pl

Oferta firmy Eco-energia Sp. z o.o.

Świadczymy następujące usługi:

 • Montaż na zlecenie mikro-instalacji fotowoltaicznej
 • Kompleksowa usługa według zasady: zaprojektuj, wykonaj, oddaj do eksploatacji
 • Nadzór inwestorski inwestycji budowy systemów fotowoltaicznych
 • Audyt w zakresie poboru mocy przez obiekt, prognozowanie parametrów instalacji PV
 • Projekt techniczny mikroinstalacji
 • Założenia oraz projekty koncepcyjne farm fotowoltaicznych
 • Wspomaganie inwestorów w przygotowaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej
 • Kompletacja niezbędnych podzespołów do realizacji inwestycji PV
 • Montaż i uruchomienie instalacji PV
 • Serwis oraz dozór eksploatacyjny systemów PV
 • Prowadzimy kursy instalatora systemów fotowoltaicznych
 • Wspomaganie inwestorów w przygotowaniu wniosków do dofinansowania instalacji fotowoltaicznych (działanie 4.2 RPO Lubelskie i inne…)
 • Usługi rzeczoznawcy sądowego w branży fotowoltaicznej

 

-> RPOWL DZIAŁANIE 4.2 – PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH <-

 

INSTALACJA NA ELEWACJI BUDYNKU

Firma Eco-energia specjalizuje się w wykonawstwie instalacji fotowoltaicznych na elewacjach budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
Taka instalacja gwarantuje oprócz wysokich uzysków energii elektrycznej (szczególnie w okresie zimowym) także fantastyczny efekt wizualny świetnie wkomponowując się w architektonikę budynku.

BADANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZA POMOCĄ KAMERY TERMOWIZYJNEJ

Firma Eco-energia sp. z o.o. oferuje badanie instalacji fotowoltaicznych za pomocą kamery termowizyjnej.Instalacje fotowoltaiczne z biegiem czasu ulegają procesowi starzenia oraz poddawane są oddziaływaniu czynników zewnętrznych. Niemal niemożliwe do zauważania gołym okiem usterki typu takie jak uszkodzone diody bypass, gorące punkty- hot spoty, mikropęknięcia, rozwarstwienia występujące pomiędzy taśmą przewodzącą, a ogniwem mogą powodować nieprawidłową pracę urządzenia oraz prowadzą do powstania prądu wstecznego, co na przestrzeni czasu skutkuje uszkodzeniem całego panelu.Termografia daje duże możliwości diagnostyczne. Temperatura jest parametrem znajdującym  bezpośrednie przełożenie na ocenę stanu obiektu. W miejscach przyszłych awarii, temperatura zmienia się na długo przed wystąpieniem uszkodzenia, dzięki czemu możliwe jest wcześniejsze podjecie działań mających na celu eliminację potencjalnej awarii. Pomiar kamerą jest pasywny. Opiera się o detekcję promieniowania podczerwonego emitowanego przez wszystkie otaczające nas przedmioty.Wykrycie uszkodzonego ogniwa za pomocą kamery termowizyjnej daje szansę na skuteczne usunięcie awarii oraz daje możliwość zaoszczędzenia dodatkowych kosztów wynikających z niesprawnej instalacji. Zalecanym jest by raz do roku dokonać przeglądu termowizyjnego instalacji.Poniżej przykładowe zdjęcie wykonane kamerą termowizyjną, na którym można zaobserwować gorący punkt- hot spot, który ma tendencję do uzyskiwania wyższych temperatur niż reszta panelu i może doprowadzić do uszkodzenia lub samozapłonu.Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoje panele działają prawidłowo skontaktuj się z nami !