+48 81 444 64 94 info@eco-energia.pl

Najczęściej zadawane pytania :

Z CZEGO SKŁADA SIĘ INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ?
Podstawowymi elementami małej domowej instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną, są: zespół paneli fotowoltaicznych, (jeden panel posiada wymiary 100 cm x 170 cm) oraz falownik (o wymiarach około 40 cm x 50 cm). Panele fotowoltaiczne montuje się na dachu, natomiast falownik w budynku w okolicach głównej tablicy zasilającej budynek. Instalacja o mocy 3 kW wymaga około 20 m² wolnej powierzchni na dachu budynku.
elementy systemu fotowoltaicznego
CO TO JEST OGNIWO FOTOWOLTAICZNE ?

Nie należy mylić panela fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym, w pierwszym przypadku mamy do czynienia z zamianą energii słonecznej na energię elektryczną z wykorzystaniem efektu fotowoltaicznego, w drugim natomiast z zamianą energii słonecznej na energię cieplną (grzanie wody). Podstawowym elementem przetwarzającym energię słoneczną na elektryczną jest ogniwo fotowoltaiczne. Typowe ogniwo fotowoltaiczne jest to płytka półprzewodnikowa z krzemu monokrystalicznego lub polikrystalicznego, w której została uformowana bariera potencjału np. w postaci złącza p-n. Grubość płytek zawiera się w granicach 200 – 400 mikrometrów. Na przednią i tylną stronę płytki naniesione są metaliczne połączenia odprowadzające ładunek elektryczny. Większa ilość pojedynczych ogniw połączonych szeregowo i zamocowanych na wspólnej płycie tworzy panel fotowoltaiczny. Parametry elektryczne (napięcie pracy, moc maksymalna) panela fotowoltaicznego zależą od wymiarów, liczby ogniw, oraz użytego materiału półprzewodnikowego. Sprawność pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego zależy od rodzaju materiału półprzewodnikowego i można je określić orientacyjnie w granicach:

 • 20%  dla krzemu monokrystalicznego
 • 15% dla krzemu polikrystalicznego
 • 8 % dla ogniw cienkowarstwowych
JAKA JEST TRWAŁOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ?

W odróżnieniu od innych źródeł, w instalacji PV nie ma elementów ruchomych, jest to czynnikiem decydującym o trwałości instalacji. Producenci paneli fotowoltaicznych gwarantują spadek wydajności po 25 latach eksploatacji, nie większy jednak niż 15%.

JAKIE CZYNNIKI WPŁYWAJĄ NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO ?

Czynnikami, które mogą wpływać na wydajność instalacji fotowoltaicznej są:

 • Orientacja dachu- w optymalnych warunkach moduły powinny być zorientowane na południe. Jeśli nie jest to możliwe to obowiązuje zasada: im bliżej kierunku południowego, tym większa wydajność instalacji fotowoltaicznej.
 • Nachylenie dachu- produkcja energii z systemu PV jest statystycznie największa, gdy słońce pada na ogniwa słoneczne pod kątem prostym. Optymalny kąt nachylenia dla paneli fotowoltaicznych w Polsce mieści się w granicach 30 – 40°.
 • Zacienienie- architektoniczne i topograficzne czynniki prowadzące do powstawania cieni padających na baterię paneli fotowoltaicznych prowadzą do zmniejszenia ilości wytwarzaj energii elektrycznej i należy ich unikać.
 • Wykonawstwo instalacji– błędnie zaprojektowana czy wykonana instalacja, może być przyczyną redukcji wydajności bądź trwałego uszkodzenia.
CO DZIEJE SIĘ Z NIEWYKORZYSTANĄ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ ?

Wyprodukowana w instalacji energia elektryczna, która nie zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku trafia do sieci zakładu elektrycznego. Dzięki systemowi opustów, który wszedł w życie w lipcu 2016 roku, możemy odebrać energię od zakładu w ilości 0,8 wysłanej nadwyżki nie płacąc za nią. Zakład energetyczny możemy traktować zatem jako “magazyn energii”.

CZY GENERATOR FOTOWOLTAICZNY W PRZYPADKU ZANIKU NAPIĘCIA W SIECI ZASILAJĄCEJ MOŻE STANOWIĆ REZERWOWE ŹRÓDŁO ZASILANIA BUDYNKU?

Nie – w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej budynek, generator fotowoltaiczny automatycznie wyłącza się. Ponowne załączenie odbywa się w sposób automatyczny, po pojawieniu się napięcia w sieci. Jest oczywiście możliwość rozbudowy instalacji o moduł zawierający baterię akumulatorów. Wówczas w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej, następuje przełączenie na zapasowe źródło zasilania, z którego można korzystać do momentu wyczerpania się zgromadzonej w akumulatorach energii. Takie rozwiązanie wiąże się jednak ze znacznym wzrostem kosztów instalacji.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z POSIADANIA WŁASNEGO ŹRÓDŁA ENERGII W POSTACI INSTALACJI PV ?

Podstawowe zalety zastosowania generatorów fotowoltaicznych to m.in.:

 • redukcja rosnących kosztów za energię elektryczną,
 • działanie nawet w warunkach zachmurzenia – instalacje fotowoltaiczne wykorzystują również rozproszone promieniowanie słoneczne,
 • największa produkcja energii występuje w tych samych porach, co szczyty zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarce – możliwość wyboru odpowiedniej taryfy zakupu energii – dodatkowe oszczędności,
 • modułowy charakter instalacji pozwala na skalowanie wielkości inwestycji – możliwość wykorzystania zarówno w warunkach przemysłowych jak i gospodarstwach domowych,
 • ochrona środowiska naturalnego oraz najbliższego otoczenia – generatory fotowoltaiczne w ogóle nie emitują CO2 ani hałasu, nie posiadają ruchomych części,
 • bezobsługowość – instalacja jest zaprojektowana na bezobsługową pracę przez minimum 25 lat,
 • niezawodność – długoletnia gwarancja – 5 lat gwarancji produktowej oraz 25 lat gwarancji na wydajność zapewniają spokój i pewność finansową.
JAK WYGLĄDA PROCEDURA BUDOWY SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO ?

Procedurę realizacji instalacji zaczynamy od zbierania wstępnych informacji o obiekcie oraz oczekiwań inwestora, na tym etapie niezbędna będzie wizyta w obiekcie, gdzie powstać ma instalacja. Po stwierdzeniu że istnieje techniczna możliwość budowy instalacji przygotowujemy techniczny projekt wykonawczy za symboliczną opłatą. Jeżeli nasz klient podejmie decyzję o budowie instalacji to opłata za projekt zostanie odjęta od ustalonej ceny instalacji. Dokładna kalkulacja zostaje przedstawiona w przygotowanym projekcie wykonawczym instalacji fotowoltaicznej.

Nasza oferta na realizację instalacji jest kompletna (pod klucz) to znaczy zawiera wszystko, co jest potrzebne do wykonania, uruchomienia i wprowadzenia obowiązujących nastaw współpracy z siecią energetyczną, a po uruchomieniu instalacji pilotujemy procedurę zgłaszania instalacji do zakładu energetycznego.. Do realizacji instalacji używamy starannie wyselekcjonowanych podzespołów, gwarantujących długą i bezawaryjną pracę, udzielamy 5 letniej gwarancji na całą instalację. Nasza współpraca odbywa się zawsze na podstawie umowy, którą przedstawiamy Państwu do akceptacji i podpisania. Wszystkie rozliczenia potwierdzane są fakturami VAT. Obowiązująca dla osób fizycznych stawka WAT wynosi 8% dla firm 23%. W odróżnieniu od wielu funkcjonujących na rynku usług amatorów stawiamy do dyspozycji inżynierską wiedzę i zdobyte doświadczenie potwierdzone krajowymi i zagranicznymi certyfikacjami kompetencyjnymi.