+48 81 444 64 94 info@eco-energia.pl

Nabór wniosków w ramach projektu EKODOM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Lublinie ogłosił kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Jest to dofinansowaniew formie...
Szalejąca moda na OZE

Szalejąca moda na OZE

Ostatnie półrocze  w praktycznie każdym województwie owocuje  w nabory  wniosków  związane z  odnawialnymi  źródłami  energii.  Przyszedł  także czas na  mazowieckie,  małopolskie    i...

PONAD 92 MILIONY ZŁOTYCH NA OZE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM!!!

ARTYKUŁ ARCHIWALNY ! Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju, surowce kopalne tracą na znaczeniu na rzecz swoich ekologicznych następców. Podobnie jak OZE rozgłos uzyskuje pozyskiwanie funduszy unijnych. Połączenie tych dwóch...

Nowa ustawa o OZE- nowy system rozliczeń dla prosumentów

Od 1 lipca 2016 roku obowiązuje już nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza całkowicie odmienne zasady wsparcia dla prosumentów. Po zmianie rządu, nowy Sejm przegłosował tzw. małą nowelizację ustawy o OZE w ostatnich dniach...

Rzeczywisty koszt wyprodukowania 1 kWh z instalacji PV

Funkcjonuje obiegowa opinia, że instalacje OZE, są nieopłacalne, a wyprodukowana z nich energia elektryczna, jest wielokrotnie droższa od energii pozyskiwanej z sieci zakładu energetycznego. Jeśli chcemy porównać cenę energii z sieci zakładu energetycznego (czarnej...