Aktualności

Raport “Rozwój Polskiego Rynku Fotowoltaicznego w latach 2010-2020”

Wyniki opracowane w raporcie “Rozwój Polskiego Rynku Fotowoltaicznego w latach 2010-2020” jednoznacznie wskazują na dynamiczny rozwój fotowoltaiki w przeciągu ostatnich kilku lat. W 2015 roku moc skumulowana w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 95 MWp. Aż 98% z tych instalacji zostało przyłączone do sieci w latach 2014-2015. Tylko w ciągu
Read more

Instalacja na elewacji budynku

Firma Eco-energia specjalizuje się w wykonawstwie instalacji fotowoltaicznych na elewacji budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Taka instalacja gwarantuje oprócz wysokich uzysków energii elektrycznej (szczególnie w okresie zimowym) także fantastyczny efekt wizualny świetnie wkomponowując się w architektonikę budynku.    
Read more

Unijne dotacje na energię odnawialną w woj. lubelskim w ramach RPO 2014-2020

ARTYKUŁ ARCHIWALNY ! Część Regionalnego Programu Operacyjnego (Priorytet inwestycyjny 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych) zakłada wsparcie odnawialnych źródeł energii. Priorytetowo traktowane będą te źródła OZE, które na terenie województwa mają największy potencjał rozwoju – między innymi energia ze słońca.
Read more