Aktualności

Instalacja na elewacji budynku

Firma Eco-energia specjalizuje się w wykonawstwie instalacji fotowoltaicznych na elewacji budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Taka instalacja gwarantuje oprócz wysokich uzysków energii elektrycznej (szczególnie w okresie zimowym) także fantastyczny efekt wizualny świetnie wkomponowując się w architektonikę budynku.    
Read more

Unijne dotacje na energię odnawialną w woj. lubelskim w ramach RPO 2014-2020

ARTYKUŁ ARCHIWALNY ! Część Regionalnego Programu Operacyjnego (Priorytet inwestycyjny 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych) zakłada wsparcie odnawialnych źródeł energii. Priorytetowo traktowane będą te źródła OZE, które na terenie województwa mają największy potencjał rozwoju – między innymi energia ze słońca.
Read more

17,25 mln Euro dofinansowań do OZE dla obszarów wiejskich

W oficjalnym komunikacie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w działaniu “Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w PROW 2007 – 2013 w wysokości 17 250 000 EUR na realizację polityki rozwoju
Read more